UE
UE
 
CENTRUL LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA VERMES
este un proiect finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, masura 313 privind promovarea activitatilor culturale traditionale si sportive locale.

Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania.

ue

Toate informatiile privind Programul National de Dezvoltare Rurala furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializarii.

Principalul obiectiv al CIT Vermes, este acela de a informa si promova obiectivele turistice din zona precum si facilitarea accesului turistilor la evenimentele si festivalurile cultural traditionale din zona, au fost in mare parte atinse de catre angajatii CIT Vermes. Pentru o mai buna promovare au fost identificate obiectivele turistice promovate prin Centrul de Informare Turistica.

ANUNȚ privind demararea proiectului
„Restaurarea patrimoniului cultural din comuna Vermeş”

Ianuarie 2019

anunt format pdfUnitatea Administrativ-Teritorială Comuna Vermeș, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Ersig, județul Caraș-Severin, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „Restaurarea patrimoniului cultural din comuna Vermeş”, cod SMIS 118308.

Proiectul este finanțat prin REGIO-PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 - 2020, Axa prioritară 5: Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce privește Aria prioritară 3 a SUERD “Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”.

Scopul proiectului constă în impulsionarea dezvoltării locale la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Vermeș prin restaurarea patrimoniului cultural Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, înscrisă pe lista monumentelor istorice, având cod LMI CS-II-m-A-11113. Proiectul se încadrează în Prioritatea de investiție 5.1 prin contribuirea la îndeplinirea obiectivului specific propus, și anume impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Restaurarea obiectivului de patrimoniu cultural, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Creșterea atractivității obiectivului de patrimoniu cultural restaurant, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, prin desfășurarea activităților propuse în Planul de Marketing, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. Creșterea medie a numărului anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu cultural restaurat cu 9%, astfel de la 55 de vizitatori în anul 2016, la 60 de vizitatori în termen de 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.
4. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, prin dotările corespunzătoare, la obiectivul de patrimoniu cultural restaurant, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, precum și la site-ul web realizat, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultatele proiectului:

1. Un obiectiv de patrimoniu cultural, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, restaurat în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
2. Grad crescut de atractivitate la obiectivul patrimoniu cultural restaurant, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, prin desfășurarea activităților propuse în Planul de Marketing, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
3. Grad crescut a numărului mediu anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu cultural restaurat cu 9%, de la 55 de vizitatori în anul 2016, la 60 de vizitatori în termen de 3 ani de la finalizarea implementării proiectului.
4. Grad crescut de acces a persoanelor cu dizabilități, prin dotările corespunzătoare, la obiectivul de patrimoniu cultural restaurant, Biserica Ortodoxă Română de lemn din sat Ersig, precum și la site-ul web realizat, în termen de 29 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Data de începere: 27.12.2018
Perioada de implementare a proiectului este de 29 luni, în perioada 27.12.2018 – 30.04.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 3.853.222,48 lei, iar valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.799.988,13 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR de 3.229.989,91 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 569.998,22 lei, contribuție proprie în valoare de 75.999,79 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (https://www.facebook.com/inforegio.ro).